Mest & afvalverwerking


Welke organische reststromen en mestsoorten kunnen verwerkt worden bij BIO-GAS BOEYE ?

Hieronder omschrijven we kort en informatief welke stromen verwerkt kunnen worden bij BIO-GAS BOEYE BVBA.

1. Afvalstoffen :

A. Plantaardige reststromen : enkele voorbeelden :

- Plantaardig vet
- Bijproducten aardappelverwerking
- Bijproducten biodiesel en bio-ethanol productie
- Enz...

B. Dierlijke bijproducten: enkele voorbeelden:

- Categorie 3 materiaal
- Ongeboren mest/ maag-darminhoud (categorie 2 materiaal)
- Flotatieslibs, flotatievetten
- Dierlijke vetten
- Supermarktoverschotten
- Enz...

C. Landbouwgerelateerd afval: enkele voorbeelden:

- voederresten (mas, granen, pulp enz...)
- groenteresten: uien, wortelen, aardappelen, schorseneren enz...
- fruitresten: peren, appelen, bananen, enz...
- graanresten

2. Mest :

BIO-GAS BOEYE verwerkt zowel vloeibare varkens- als rundermest en gescheiden
dikke fractie van varkens- of rundermest.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BIO-GAS BOEYE verzorgt de ophaaloplossing op maat van uw bedrijf


Afhankelijk van type afval of reststroom kan er voor diverse ophaalmogelijkheden geopteerd worden :

- Bulk (citerne, open container, walking floor enz.)
- Verpakte afvalstromen: kunnen verpakt aangeleverd worden. Een correcte ontpakking en sortering van de afvalstromen wordt gegarandeerd.
- Bioboxen: 600 liter, voorzien van een afsluitbaar deksel. Stapelbaar
- Elke ophaaloplossing op maat van de klant is bespreekbaar.

BIO-GAS BOEYE voorziet naast haar eigen vervoer, ook in vaste samenwerking met enkele transportfirma's om een vlotte ophaling te garanderen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Accepatieprotocol afval- en reststromen op de site van BIO-GAS BOEYE BVBA.


Om te voldoen aan de geldende wetgeving is bij de aanbieding van producten voor verwerking op de site van BIO-GAS BOEYE een
accepatieprotocol van kracht.

Elke aanbieder wordt gevraagd voorafgaand de leveranciersovereenkomst in bijlage te lezen, aan te vullen en te ondertekenen.
U kan deze overeenkomst ====>Hier<======downloaden